INNI DOSTARCZAJĄ INFORMACJE MY STARAMY SIĘ JE ZROZUMIEĆ

60%

Trwa wojna i tylko dlatego, że nikt tego w ten sposób nie nazwał wydaje się, że jej niema.  Wojna ta trwa już nieco dłużej, niż II światowa a ponieważ końca jej nie widać i skutków nie sposób przewidzieć warta jest pogłębionej faktograficznej refleksji.

A JEDNAK SIĘ STAŁO

97%
Każdy zarbiający pieniądze, stara się je wydać, jak najlepiej. Ostatnie wzrosty cen, które zdają się społeczeństwu nieuzasadnione, budzą oburzenie, ponieważ ludzie mają wrażenie, że ich płace nie rosną w adekwatnym tempie. Producenci oraz handlowcy chcą ich po prostu złupić. Zachwiana została równowaga, o której zgodnie z teoretycznymi założeniami decyduje rynek mający sprowadzać cenę wymiany dóbr i pracy w okolice jej właściwej wartości.

100%
Jeżeli w tym kraju żyje więcej ludzi, niż w Rosji a jego stolica jest liczniejsza, niż Nowy Jork – to zdecydowanie jestem przeciw twierdzeniu, że jest to odległy zakątek świata. Traktowanie tamtejszych wydarzeń jako marginalnych nie jest przejawem zdrowego rozsądku. Państwo, w którym liczba mieszkańców na każdy kilometr kwadratowy jest wyższa niż w Warszawie – jest światem samym dla siebie. Warto na nie niekiedy spojrzeć, uwolniwszy się od zachodniego modelu myślenia o gospodarce, kulturze czy filozofii, poszukując alternatywnych wyjaśnień dziwnych informacji, które docierają do nas z takiego innego regionu kosmosu.

93%
Bitwa pod Grunwaldem nie jest z mojego świata tylko ze świata, który już nie  istnieje i to w czasach, kiedy nie istniałem. Zero razy zero zawsze daje zero, więc moim zdaniem takiej bitwy w ogóle nie było. Być może – powtarzam być może – wydarzyła się w świecie innych ludzi, lecz jako sceptykowi dowody na to wydają mi się niewystarczające. Chadzałem tą ulicą Świerczewskiego zastanawiając się, dlaczego jest ona ulicą Świerczewskiego nie myśląc w ogóle, że mogłaby być ulicą kogoś innego. Przypuszczałem, że ten Świerczewski to musiał być ktoś wielki. Tę jego cechę poznałem, gdy zobaczyłem go na zdjęciu. Generał Świerczewski był po prostu łysy. W tamtych chłopięcych …

50%
Minister spraw zagranicznych – to nie jest specjalnie ważny minister, ponieważ sprawami zagranicznymi, czyli naprawdę istotnymi,  zajmują się premier i prezydent, którzy przemierzają świat, mówiąc gdzie przybywają , że jest on piękny, ludzie w nim mieszkający są mądrzy a między ich i naszym krajem panuje harmonijna przyjaźń. W tej sytuacji minister spraw zagranicznych nie ma już w zasadzie wiele do powiedzenia, ponieważ jego cokolwiek powiedzenie, oznaczać by mogło, uderzenie w słuszną politykę zagraniczną partii i państwa – vide były już minister Waszczykowski, który odznaczał się nadzwyczajną pomysłowością w ustalaniu nowego porządku świata.
CENA 299 GROSZY
SHARE

Sample Home 1