Posts In Category

Bez kategorii

Prace Budowlane Trwają – Roboty Koncepcyjne Też

  Samodzielne myślenie jest czynnością trudną. Niektórzy fundamentaliści twierdzą, że w ogóle niemożliwą, ponieważ system myślowy determinowany jest przez język mowy, implementowany nam w bardzo wczesnym wieku. Choć uważamy, że jest on nasz absolutnie własny, w istocie tak nie jest. Myśląc posługujemy się słowami, które ewoluowały miliony lat kształtowania się polskiej mowy. Rozwijający tę teorię utrzymują, że mózg nie tyle operuje słowami, co najmniejszymi jednostkami zrozumiałej informacji, którym nadano miano memów. Z tych dopiero składane są bardziej złożone konstrukcje myślowe.